Prohlášení o soukromí

Běžecké závody se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Běžecké závody a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Běžecké závody souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Běžecké závody shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Běžecké závody také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Běžecké závody. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Běžecké závody využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Běžecké závody.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Běžecké závody, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Běžecké závody nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Běžecké závody doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Běžecké závody, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Běžecké závody není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Běžecké závody a  mimo rodinu webů Běžecké závody.

Použítí osobních informací

Běžecké závody shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Běžecké závody  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Běžecké závody také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Běžecké závody a jeho částí. Běžecké závody vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Běžecké závody může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Běžecké závody a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Běžecké závody nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Běžecké závody udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Běžecké závody za účelem zjištění jaké služby Běžecké závody jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Běžecké závody jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Běžecké závody prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Běžecké závody se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Běžecké závody; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Běžecké závody nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Běžecké závody používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Běžecké závody pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Běžecké závody, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Běžecké závody nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Běžecké závody zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Běžecké závody uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Běžecké závody může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Běžecké závody vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Běžecké závody nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Běžecké závody vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Běžecké závody se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na mkyr@seznam.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)