Běh pro Paměť Národa


Den: 9.6.2018
Místo: Olomouc
Tratě: 5 km / 10 km
Další info: https://www.behpropametnaroda.cz
Startovní listina: Běh pro Paměť Národa.xlsx
Kategorie muží do 39 let / nad 40 let
Kategorie ženy do 34 let / nad 35 let
Výsledky beh_pro_pamet_naroda.pdf